Reglement / Regler

Reglement for Brovst Rideklub


 • Al færdsel I rideklubben er på eget ansvar.
 • Der skal udvises stille og rolig adfærd i på hele rideklubbens område.
 • Rygning indendørs er strengt forbudt.
 • Alt affald smides i skraldespandene.
 • Alle hunde føres i snor - under ridning skal hunde være i boks eller bil.

 • Vi anbefaler at alle bærer forsvarligt fodtøj under omgang med hestene (ingen åbne sko)
 • Alle heste skal føres i hovedtøj eller træktov.
 • Heste må ikke stå på staldgangen uden opsyn.
 • Står ens hest i kæderne, skal man åbne og skubbe sin hest til side, hvis andre vil passere.
 • Grimer må ALDRIG efterlades i kæderne efter opsadlning
 • Sadler og udstyr hænges tilbage efter brug.
 • Dækhængere er kun til tørring af dækner og ikke opbevaring. Som udgangspunkt er der kun en pr. hest.
 • Alle redskaber sættes på plads efter brug og hænges forsvarligt op.
 • Det er vigtigt at det er nemt for staldpersonale at finde grime og træktov.
 • Der må ikke efterlades nogle heste alene på fold med mindre andet er aftalt.
 • Den sidste som forlader stalden, slukker lyset og lukker dørene/portene, samt sikre, at døren til nyt sadelrum I midterstalden låses.
 • Efterladenskaber fra smed skal forsvarligt samles op og smides i affaldscontainer og sorteres korrekt.
 • Ved brud på hegn, led og hegnspæle er det vigtigt at give info videre til foldansvarlig med det samme, hvis ikke du selv kan lave det. Evt sikre man selv at der er strøm i hegnet.


Kommunikation

 • Vi hilser på hinanden
 • Vi taler pænt til hinanden
 • Hvis man har noget man gerne vil have vendt, så skriv til bestyrelsen
 • Der er staldmøde hver anden måned

 

Fodring

 • Der morgenfodres mellem 6-8, og aftensfodres mellem 17-19.
 • Morgenfodring skal være færdig til kl. 8.
 • Hverdages fodring udføres af: morgen af staldpersonale, - aftenfodring af udvalgte faste opstaldere.
 • Fodervagt i weekender, helligdage og ferier, går på turnus mellem opstaldere. Hvis man er forhindret i ens vagt, er det eget ansvar at få denne byttet/byttet.
 • Fodervagt følger ophængt procedure for en fodervagt.
 • Egen tilskudsfoder og evt. foder skal opbevares i lukket bøtter og ejer er selv ansvarlig for registrering i henhold til gældende lovgivning.
 • Eget foder i midter stalden skal være i fodervognen

 

Boks

 • Hver dag skal der ordnes boks; udmugning efter behov, fremstilling af wrap i poser.
 • Man tager ikke selv halm eller wrap med mindre andet er aftalt
 • Halm tildeles efter behov, og man tager kun selv, hvis hesten ikke har fået pga. sen udlukning (efter kl. 8.30)
 • Wrap tildeles efter anvisning i opstalder kontrakt
 • Aften wrap kan tilkøbes

 

Møg

 • Der må kun komme møg, halm og evt. wrap på møddingen.
 • Møg, der tabes under udmugning fjernes straks efter endt udmugning.
 • Møg, der tabes på vej til ridning, fold, boks, mm, fjernes umiddelbart.
 • Møg på gangen efter op sadling fjernes, der fejes inden rideturen.
 • Efter brug af vandspiltov fjernes møg og slangen hænges på plads.

 

Staldmester og personale

 • Fold tildeles af foldansvarlig.
 • Ved indlukning af heste vises der hensyn ved ikke at sætte heste på staldgangen.
 • Meddelelser til staldansvarlig eller øvrige opstaldere skrives direkte, i messenger gruppen for opstaldere eller til bestyrelsen. Opstår der tvivl eller problemer kontaktes bestyrelsen.
 • Hvis det vurderes, at det er nødvendigt at tilkalde dyrlæge, vil dette blive gjort på opstalders regning – opstalder kontaktes først.

Weekend ind og udluk

 • I weekender, helligdage og ferier står opstalder selv for ud og indlukning af hest. I hverdag kan denne ydelse tilkøbes.

 

Hal – banereglement


Generelt

 • Ridebaner og ridehaller er åbne i tidsrummet 7 til 22.
 • Det er ikke tilladt at bruge BRORs faciliteter til kommercielle formål uden bestyrelses godkendelse.

Rytteren

 • Alle bærer sikkerhedsgodkendt hjelm under ridning.
 • Ryttere under 18 år skal bære springvest under springning.
 • Alle rider med egnet fodtøj.

 

Ridning

 • Ved lukket port til ridehallen åbnes det forsigtig og der gives besked om at den åbnes.
 • Det anbefales, at der altid er en voksen til stede, når unge under 18 år rider i ridehallerne og/eller på ridebanerne.
 • Det anbefales at der aldrig rides, når der ikke er andre til stede på rideskolens område.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Ridning uden reglementeret trense er ikke tilladt.
 • Overdreven brug at pisk eller sporer er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at ”save”, rykke eller flå hestene i munden med biddet.
 • Gentagen usportslig opførsel kan medføre bortvisning.
 • Lyset i hallerne tændes kun, hvis det er nødvendigt.
 • Lyset slukkes igen, når hallen forlades.
 • Ved løse I hallen rives huller I bunden efter brug. Løse heste skal altid være under opsyn.
 • Mobiltelefon må ikke benyttes under ridning på rideskolens arealer (bestemt af lovkrav). 
 • Headset må kun anvendes til undervisningsformål.
 • Alle hestens efterladenskaber i ridehallen skal samles op inden banen forlades


Undervisning

 • Når man rider samtidigt med undervisning, tages der hensyn til den som modtager undervisning.
 • Ved skemalagt undervisning må der ikke rides I hallen.
 • Det er er lovligt at medbringe egen underviser mod der betales 25 kr. i gebyr til rideklubben.

 

Springning

 • Ved springning uden for undervisning (herunder også cavalletti), skal der være en voksen til stede hvis rytteren er under 18år.
 • Der opfordres til at springning udenfor undervisning maksimalt udføres på det niveau ekvipagen modtager undervisning på.
 • Sættes der spring op eller lægges der bomme ud i ridehallen, skal alle ryttere i hallen give lov til dette.
 • Alle spring og tilhørende materiale sættes på plads efter brug. Der må ikke bruges stævnespring. Efter endt springning efterlades banen pæn og evt. huller fjernes med en rive.
 • Der må sættes springbane op udenfor undervisningen onsdag mellem kl 18-21, og søndag 11-14
 • Springryttere melder ud, hvis der ikke springes i ovenstående tidsrum

¨

Longering

 • Longering er tilladt hvis der ikke er andre I ridehallen.
 • Såfremt ridning er igangsat inden longering, spørges der om tilladelse inden opstart af longering. Modsat har longefører ret til at færdiggøre longering.

 

Bookning af hal

 • Hallen skal bookes senest 3 dage før brug og gerne tidligere, dette gøres ved et opslag på BRORs medlemsgruppe på Facebook – Dagligdagen i BROR.
 • Vi forventer at man forsøger at booke hallen så det er til så lidt gene som muligt for øvrige som benytter hallen, samt at man tilbyder alle at deltage, så vidt muligt.
 • Bookning af hal er gældende for ridning, som er forstyrrende for andre ryttere; løsspringning, horsemanship/miljøtræning, kæphest osv…
 • Materiale til den pågældende træning, må kun benyttes til materialets formål, f.eks. vandgrav må udelukkende benyttes til springning, stævne materiale må kun benyttes til stævner.
 • Al anvendt materiale skal returneres til oprindelig plads efter brug.